اجازه استفاده از خاک فیلیپین برای عملیات‌های نظامی آمریکا را نمی‌دهیم


تهران- ایرنا- «فردیناند مار، جونیور» رئیس جمهور فیلیپین همزمان با سفر به آمریکا در سخن، مدعی شد که م،ل به واشنگتن اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور به منظور ایستگاه تدارکاتی برای هیچ نوعی از عملیات نظامی استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098625/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7

توسط باربری

باربری