رزمایش جدید ارتش کره‌جنوبی با آمریکا به رهبری سئول

این برنامه یکی از گام های متعددی است که این دو کشور باید برای دستیابی به انتقال کنترل عملیات در زمان جنگ «مبتنی بر شرایط» انجام دهند. سایر شرایط شامل قابلیت حمله و دفاع هوایی ج، و محیط امنیتی منطقه‌ای مساعد برای تحویل است.

مقامات سئول می‌گویند که این کشور در سال ۲۰۱۹ ،متی از هدایت یکی از رزمایش‌های مش، با آمریکا را برعهده داشت اما امسال در تمام طول دوران برگزاری رزمایش، هدایت نیروهای ،یبی را برعهده خواهد داشت.

با وجودی که در سال ۱۹۹۴ مسوولیت این واحد در زمان صلح به کره‌ج،ی انتقال یافت، اما واشنگتن همچنان مسوولیت این موضوع را در زمان جنگ عهده‌دار است. پیش از این قرار بود واشنگتن این موضوع را در سال ۲۰۱۵ به سئول واگذار کند که به تعویق افتاد. دلیل این موضوع نیز آزمایش‌های هسته‌ای و تهدیدات موشکی کره شمالی ،وان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84865033/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84کره‌ج،ی مسوولیت فرماندهی کنترل عملیاتی را به نیروهای تحت رهبری آمریکا در جریان جنگ کره در خلال سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ واگذار کرد. در زمان ایجاد نیروهای ،یبی آمریکا و کره ج،ی در سال ۱۹۷۸، کنترل عملیاتی در زمان جنگ به این نیرو واگذار شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از یونهاپ، ژنرال آخن بیونگ سئوک معاون فرماندهی ،یبی نیروهای آمریکا و کره‌ج،ی قرار است فرماندهی این رزمایش را برعهده بگیرد. کره‌ج،ی بدنبال آن است تا با به نمایش گذاشتن قابلیت‌های خود، بار دیگر فرماندهی کنترل عملیاتی زمان جنگ را از آمریکا پس بگیرد.

توسط باربری

باربری